Ham

Een nieuwe werker is in aanwerving.

De gemeente Ham is een bosrijke gemeente met ongeveer 10.000 inwoners, onderverdeeld in 4 parochies: Genebos, Genendijk, Kwaadmechelen en Oostham.

29 % van de inwoners zijn jonger dan 26 jaar. Er is voor hen een ruim aanbod aan verenigingen, sportfaciliteiten, jeugdwerk ea., (zie ook www.ham.be) maar er is ook ruimte voor rondhangen en niet georganiseerde vrijetijdsbesteding. De gemeente voorziet hiervoor hangplekken met kiosk, een prima uitgerust skatepark, voetbalkooi en mini-pitch,...

Het straathoekwerk probeert (kwetsbare) jongeren die geen of weinig aansluiting vinden bij het bestaande verenigingsleven, jeugd- en welzijnswerk zo laagdrempelig mogelijk te bereiken. Straathoekwerk staat open voor alles wat er zich afspeelt in hun leefwereld met als doel naar hen ‘luisteren’, indien nodig individuele begeleiding opzetten of doorverwijzen. Verder brengt de straathoekwerker groepsprocessen op gang of ondersteunt hij gasten in kleinschalige activteiten.


Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail