Riemst

Riemst is één van de eerste Vlaamse gemeenten om 'lummelhoeken' te installeren. Op vraag van en in overleg met jongeren, buurtbewoners en beleid zijn er zo 2 plaatsen. De jongerenwerker maakte samen met andere diensten een draaiboek over het fenomeen rondhangende jongeren. Dit gebruiken gemeentelijke diensten als rode draad om de communicatie met jongeren aan te gaan.

Ronald werkt halftijds als jongerenwerker in Riemst en peilt naar de noden en behoeften van jongeren. 

Hij is te bereiken op ronald.jeurissen(at)riemst.be