Ham

Saskia Geens start op 1 oktober 2019 als buurtwerker voor Ham. Zij zal vooral werken volgens de methodiek van het straathoekwerk.
Haar opdracht is het bevorderen van het welzijn van burgers in het algemeen en van maatschappelijke kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Meer info volgt nog.
Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail