Vorming shw & outreach

Het LiSS geeft vorming over de thema's straathoekwerk, rondhangende jongeren en outreachend werk.

Deze vormingen vullen we in op vraag van de organisatie en doelgroep.

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen: omgaan met kwetsbare jongeren op straat, plaats van straathoekwerk binnen lokaal beleid, methodiek van het straathoekwerk,...

Het LiSS gaf reeds vorming aan politie, uitbaters sportcentra, winkelhandelaars, studenten en jeugddiensten.

De prijs is afhankelijk van de doelgroep en op vraag van de organisatie. Voor meer informatie neem je best contact op met het LiSS.

 

 

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail