Straathoekwerk concreet

Concreet:
 • een straathoekwerker legt contacten met de gasten op de vindplaatsen en al doende werkt hij aan een werkrelatie. Op die manier krijgt hij zicht op de situatie van gasten, op hun omgeving en op de voorzieningen.
 • het opbouwen van een werkrelatie duurt maanden. Een straathoekwerker heeft minimum 1 jaar nodig vooraleer hij aanvaard is op straat.
 • de straathoekwerker is GAST op straat. Hij legt geen regels op, werkt zo weinig mogelijk met afspraken.
 • gasten worden ondersteund om eigen verantwoordelijkheden op te nemen. Dit gaat van informeren over bediscussiëren tot begeleiden, doorverwijzen.
 • door samenwerking, signaalfunctie en belangenbehartiging worden de maatschappelijke voorzieningen beïnvloed zodat er een betere en wederzijdse aansluiting en betrokkenheid ontstaat tussen doelgroepen en voorzieningen. Dit gebeurt o.a. door het vertegenwoordigen van de gasten op verschillende overlegplatforms of werkgroepen, door het schrijven van signaalnota's.
 • een straathoekwerker werkt fulltime.
 • een straathoekwerker is minimum 60 % van zijn werktijd aanwezig op de vindplaatsen.
 • een straathoekwerker werkt onvoorwaardelijk: zijn enige doel is contact zoeken, uitbouwen en onderhouden met de doelgroep. Deze onvoorwaardelijke relatie kan aanleiding geven tot het werken rond datgene wat de gast aanbrengt, op het tempo van de gast.
 • straathoekwerkers hebben beroepsgeheim: is nodig om een onvoorwaardelijke relatie met de gasten op de bouwen.
 • een straathoekwerker toont oprechte belangstelling in het leven van de gasten; maar hij moet de gasten ook hun privacy gunnen en niet te nieuwsgierig zijn naar illegale activiteiten.
 • een straathoekwerker krijgt ondersteuning van een coördinator, van het LiSS en van het Steunpunt.

 

 

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail