Riemst

Riemst is één van de eerste Vlaamse gemeenten om 'lummelhoeken' te installeren. Op vraag van en in overleg met jongeren, buurtbewoners en beleid werden er ondertussen meer dan 15 jaar geleden 2 lummelhoeken geïnstalleerd. 
Er werd nadien een draaiboek opgemaakt over het omgaan met het fenomeen rondhangende jongeren in de gemeente. 
De aandacht voor het thema is nog steeds aanwezig, maar minder in de vorm van veldwerk. Er is momenteel wel een continue reflex in de werking van de jeugddienst om deze groep van jonger niet te vergeten.