Belevingsonderzoek

BELEVINGSONDERZOEK

Als we de berichtgeving in de media mogen geloven, zorgen jongeren die rondhangen regelmatig voor problemen. Het beeld van jongeren die rondhangen is niet altijd erg genuanceerd en dikwijls zelfs negatief. Thema’s als onveiligheid, criminaliteit en overlast worden al snel in één adem vermeld met rondhangen. Hoog tijd dus om jongeren zélf aan het woord te laten over hoe zij rondhangen ervaren. 

Provincie, PXL Hogeschool, departement Social Work en het LiSS hielden in 2012/13 een bevraging in alle Limburgse gemeenten en onderzochten ‘hoe jongeren hun vrijetijdsbesteding beleven in de publieke ruimte’. 140 tweedejaars studenten social work trokken hiervoor op pad. Naast het bevragen van 700 jongeren, namen we ook 12 diepte-interviews af. De resultaten van dit onderzoek stelden we in juni 2014 voor en vind je beneden op de pagina.

Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be