Rndhngn

Onder deze rubriek vind je meer info over volgende items:

  • een visie van het LiSS over jongeren in de publieke ruimte
  • een lokaal beleid: een samenwerking op 4 niveaus
  • een maatschappelijke duiding over gebruik maken van publieke ruimte