Visie

Rondhangen is toch de gewoonste zaak van de wereld, niet?

Het LiSS wil in eerste plaats rondhangen in beeld brengen als fenomeen, niet als probleem; als een normale vrijetijdsbesteding. Rondhangen als iets van alle tijden en leeftijden. Op die manier willen we schaven aan het heersende en veelal foute beeld dat bestaat van jongeren. Deze website wil geen vrijgeleide zijn voor rondhangende jongeren. We praten jongeren die effectief overlast veroorzaken niet goed, maar vragen om alles in perspectief te zien: niet alle Nederlanders zijn gierig en niet alle rondhangende jongeren vandalen.
Ten tweede willen we iedereen die met en voor jongeren werkt, stimuleren om niet alleen te praten over, maar ook zeker mét rondhangende jongeren.

Een aantal jaren geleden zette het LiSS samen met verschillende Vlaamse organisaties de schouders onder een aantal acties om de openbare ruimte opnieuw in beeld te brengen als ontmoetingsplaats voor jong en oud.
De centrale slogan hierbij was en is nog steeds: RONDHANGEN IS EEN RECHT (voor iedereen)

De volgende 5 principes zijn essentieel om deze slogan te vertalen naar een win win-situatie voor jongeren, buurtbewoners en lokaal beleid:
1. Praat met jongeren, niet over jongeren.
2. Denk op lange termijn: een efficiënt lokaal beleid vraagt tijd.
3. Stel een personeelslid structureel vrij om aan veldwerk te doen; enkele uren kunnen al een positief effect hebben.
4. Werken met jongeren = samenwerken met diverse actoren en partners. Wij denken minimum aan jeugddienst, veldwerker, lokaal beleidsverantwoordelijken en politie.
5. Creëer ontmoeting tussen jongeren, wijkbewoners – onder het motto ‘onbekend is onbemind’.

Hieronder vind je een link naar onze visietekst:

Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be