Definitie

Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele werkvorm waarbij het respect voor de vragen, behoeften, waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep de norm is. De volgende 4 principes vormen de basis van onze werkvorm:

Actieve benadering

Straathoekwerkers zoeken de doelgroep op in hun 'eigen milieu' of 'vindplaatsen': straat, plein, café, park, ... . Zo worden mensen bereikt die er op één of andere manier niet in slagen aan te sluiten bij de maatschappelijke voorzieningen. Door veelvuldig aanwezig te zijn op straat, krijgt de straathoekwerker een genuanceerd beeld van de situatie, dagelijks functioneren en context van de gasten.

Integrale benadering

De gast wordt als totale persoon benaderd. Er wordt gewerkt rond meerdere leefdomeinen en vanuit de ruimere context van de gast: de wijk, de familie, de vrienden/peers, ... .

Positieve benadering

Straathoekwerk focust op de positieve aspecten in het leven van de gasten. Dit houdt ook in dat zij in al hun aspecten aanvaard worden: handelingen, houding, taal , waarden en normen. Aanvaarding houdt geen goedkeuring in maar betekent wel dat waarden en normen van de doelgroep aanvaard worden als een eigen keuze waar de gasten ook zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Zo worden situaties bespreekbaar.

Structureel werken

Straathoekwerker en coördinator maken gebruik van een formeel en informeel netwerk van diensten, organisaties. Dit netwerk geeft de mogelijkheid om informatie te verkrijgen of doorverwijzingen te doen. Ook geeft het de mogelijkheid om structurele veranderingen door te voeren. Zo worden de belangen van de doelgroep behartigd.

'Meer info over de methodiek vind je hier..


Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail