week van de eenzaamheid

LiSS nieuwsbrief 8 / 2011

STRAATHOEKWERK

Week van de eenzaamheid

De week van 19 tot 23 september is door Vlastrov uitgeroepen tot week van de eenzaamheid. LiSS organiseert op woensdag 21 december in het provinciehuis te Hasselt een programma rond het thema 'eenzaamheid' met filmpjes, getuigenissen, verhalen ... Beitel 21 december daarom al in je agenda!  Meer info

 

Nieuwe collega's

Sedert 3 oktober is een nieuwe collega van start gegaan. Wim Cooreman werkt in Waterschei (Genk) en is daarmee de 5de straathoekwerk(st)er in Genk. In de eerste periode zal Wim vooral de wijk, de gasten en de partners in de wijk leren kennen. Wim doet dit onder het coachende oog van Silvie Loenders die sedert 3 oktober de coördinatie van de straathoekwerkprojecten in  Limburg ter harte neemt. Hun contactgegevens.

 

Outreachend werken

Outreachend werken is hot. De term outreachend werken is prominent aanwezig in zeer diverse sectoren, waarbij het niet altijd even duidelijk is wat er nu juist mee bedoeld wordt. Vlastrov (de Vlaamse koepel van het straathoekwerk) werkt een theoretisch model uit over outreachende werkvormen in al zijn facetten. In december 2011 worden 3 vormingsdagen outreachend werken georganiseerd voor het welzijnswerk. Meer info over deze vorming.

 

Project Iedere stem telt

LiSS is partner in het project 'iedere stem telt', een initiatief van samenlevingsopbouw Vlaanderen. Met het project willen we de stem van kwetsbare groepen laten doorklinken in het politieke debat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.  Meer info.

 

RONDHANGENDE JONGEREN

LiSS op de provincie

LiSS werd uitgenodigd op de provinciale commissie jeugd en welzijn van 19 oktober om haar werking toe te lichten. In opvolging van deze commissie verspreidden we folders van LiSS aan alle provincieraadsleden.

 

Belevingsonderzoek

Anna, onze nieuwe stagiaire, zal zich in de loop van dit schooljaar bezig houden met een belevingsonderzoek bij jongeren op straat. Meer info.

 

Vorming

Op 10 november verzorgde het LiSS op vraag van het PRIC Vlaams Brabant een vorming over rondhangende jongeren. Bekijk hier de  powerpoint van deze vorming.

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail