uitnodiging

LiSS nieuwsbrief 3 / 2012

Op dinsdag 8 mei houdt het LiSS haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Naar goede traditie koppelen we aan het verplichte statutaire gedeelte (enkel voor de leden van de AV) een inhoudelijk stuk. Dit jaar kiezen we voor een toelichting over het  Reach Out! verhaal van Vlastrov. Reach Out!  is een Vlaams project om het outreachend werken binnen het brede welzijnsveld te promoten, theoretisch te onderbouwen en hierover aan een breed publiek vormingen aan te bieden. Iedereen is welkom  vanaf  20.15h in het jeugdcentrum van Genk, rondpunt 26, Europalaan 26. Wel graag een seintje als je komt.    liss@straatrhoekwerk.be

 

Op maandag 21 mei organiseert het LiSS in Genk een vorming over rondhangen.                                          werken met - voor - tegen rondhangende jongeren    Meer info

 

De GAS-reglementering (Gemeentelijke Administratieve Sancties) staan weer volop in de belangstelling. Niet in het minst door de voorgestelde leeftijdsverlaging naar 14 (of zelfs 12) jaar. Het LiSS steunt in deze materie het advies van de Vlaamse Jeugdraad die toch aanzienlijk wat bezwaren heeft tegen het systeem op zich en zeker bij de leeftijdsverlaging. Het hele advies vind je hier.

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail