LiSS Nieuwsbrief

LiSS nieuwsbrief 7 / 2013

Pop up panna

De jongeren uit de Boringwijk in Ham toonden hun voetbalskills op een panna tornooi. Pop up panna? Het tornooi werd een paar dagen voordien aangekondigd. Buurtbewoners zorgden spontaan voor een barbecue. Lees het volledige artikel en bekijk de foto’s via deze link:

http://www.hbvl.be/limburg/ham/extern-pop-up-panna-cup-duikt-op-in-de-boringwijk.aspx

 

 

Winteropvang Genk

De meesten van ons zitten de hele dag lekker binnen bij deze koude temperaturen. Op het werk, thuis, bij kameraden: overal staat de verwarming aan. Helaas is niet iedereen zo fortuinlijk en leven er ook mensen op straat. Om de komende, koude periode op een menswaardige manier te kunnen overbruggen, biedt stad Genk samen met een aantal partners (o.a. CAW, CAD, OCMW & LiSS) vanaf 1 december winteropvang aan. Elke weekdag van 11u tot 18u staan de deuren van de opvang open en biedt ze bezoekers een douche, een kom soep of een kop koffie aan.

 

 

LiSS & PXL

In november gaven de straathoekwerkers vorming aan 3de jaarsstudenten maatschappelijk werk van de PXL Hogeschool. Ze legden het theoretisch kader van het straathoekwerk uit en brachten via rollenspelen heel wat praktijkvoorbeelden. Ook het thema ‘outreachend werken’ kwam aan bod.

Einde november deden we de vorming nog eens over in kortere sessies aan de 1 ste jaarsstudenten van PXL.

 

 

GAS, deel X

20 november, op de internationale dag van het kind, stapten de Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, gesteund door heel wat organisaties uit het middenveld, naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe GAS-wet.

Door deze wet kunnen gemeenten boetes opleggen tot 350 euro (175 euro voor minderjarigen) aan jongeren vanaf 14 jaar voor overlast en kleine criminele feiten (graffiti, licht geweld, sluikstorten e.d.). Volgens de organisaties miskent de nieuwe wet het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Hof beslist later of ze de neergelegde bedenkingen al dan niet opneemt. Het LiSS steunde deze actie en deelt bovenvermelde bezorgdheden. Wordt zonder twijfel vervolgd.

 

Gemeenschappelijk beleidsplan

In 2014 slaan het CMGJ, het LiSS en de regenbOog de handen ineen voor een inclusief provinciaal beleid. Door hun inspanningen te bundelen en expertise te delen, gaan de drie partnerorganisaties samen met het provinciebestuur de strijd aan tegen de sociale uitsluiting van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Onze uitgangspunten hierbij zijn: doelgroep staat centraal – toegankelijkheid – basiswerk – integrale aanpak – intersectoraal - sensibilisering, ondersteuning en begeleiding

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail