LiSS nieuwsbrief Oktober 2014 (2)

LiSS nieuwsbrief 4 / 2014

· Op 18 september gingen we met drie Limburgse jeugdwerkers op studiebezoek naar  Brugge  in het kader van ‘Rondhangende jongeren’: jeugddienst Tongeren, Riemst,  Opglabbeek, Theo van LiSS en Steffanie (stagiair LiSS). We werden onthaald door de jeugddienst en de preventiedienst die ons vertelden over het Brugs Hangjongerenbeleid. Tijdens de namiddag namen we deel aan een mobiele ‘Hang out’.  
  hangout.jpg

 
 
· Afgelopen maanden organiseerden straathoekwerkers samen met gasten een aantal leuke activiteiten. Zo deed Hanna met de gasten een pannatornooi in Klein Spanje Maasmechelen. Het was een zeer geanimeerde namiddag met een goede opkomst! Tine regelde een jamcaravan met  Villa Basta in Kolderbos: de hele namiddag amuseerden kinderen en jongeren zich bij de caravan. Van rappen, drummen, gitaar spelen tot beatboxen… met veel muzikaal talent, experiment en plezier.   


· Straathoekwerk werkt vooral territoriaal in de buurten waar onze gasten wonen. We bereiken echter veel jongeren van -18 en dus schoolgaand. Daarom gaan Genkse straathoekwerkers geregeld het straathoekwerk voorstellen aan leerlingen in scholenDe laatste actie ging door op 13 en 16 oktober bij het Technisch instituut Sint-Lodewijk in Genk. 
  
 
· We hebben er ook een nieuwe collega straathoekwerker bij: Welkom Klaas MaertensHij werkt voor de stad Hasselt en zal zich vooral bewegen in de wijken Banneux, Kempische Steenweg, Kapermolen en het centrum.
  
 
· In september startten drie stagiairs. Nina Langens doet haar stage aan het LiSS vanuit VSPW Hasselt ‘maatschappelijk werk’. Zij zal voor een jaar mee de straat op gaan met Jessy in Zwartberg. Ook in Ham startte een stagiair bij Steve, namelijk Raffaël Janssen. Hij volgt de opleiding ‘ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting’. Steffanie Leen heeft een stage vanuit de KU Leuven, binnen de opleiding 'sociale en culturele pedagogiek'. Zij zal in haar stageproject bij het LiSS binnen het luik ‘Rondhangen’ een half jaar werken rond het thema ‘publieke ruimtes onder druk’.
  
 
· Met de veranderingen in de  nieuwe regering  was het onzeker welke middelen het LiSS nog zou overhouden na verdwijnen van het Provinciaal jeugdbeleid. Maar er is nu bevestigd dat ten minste tot het einde van 2015 middelen zullen blijven bestaan:
Tijdens 'Limburgse Jeugd: Laat u horen', een infomoment georganiseerd door de Limburgse jeugdraad, bevestigde gedeputeerde voor Jeugd Jean-Paul Peuskens dat de werkingsmiddelen van de Provinciale Jeugddienst en de Limburgse Jeugdraad in 2015 behouden blijven.
    
· Als reactie op het nieuwe regeerakkoord, ontstond er de actie ‘hart boven hard’ (www.hartbovenhard.be). Dat is een alternatieve septemberverklaring waarin men pleit voor meer menselijke keuzes. Maar liefst 12716 individuen 1139 organisaties ondertekenden tot nog toe, waaronder ook het LiSS. 
hartbovenhard.jpg


· Voorafgaand aan ‘de werelddag van verzet tegen extreme armoede’ op 17 oktober, werd er van 3 tot 10 oktober een inleefweek armoede  georganiseerd. Enkele gezinnen, koppels en individuen gingen de uitdaging aan om met een leefloon (€70 per individu) een week rond te komen: o.a. zo weinig mogelijk auto en computer gebruiken én elke dag proberen rond te komen met een zeer klein budget. Enkele straathoekwerkers deden mee en beleefden een intense en pakkende ervaring.


Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail