Nieuwsbrief maart

LiSS nieuwsbrief 1 / 2015

De grote parade, mis ze niet!
Met duizenden burgers en organisaties trekken we aan de bel: als we een menselijke toekomst willen voor iedereen, dan moet deze samenleving dringend anders.
Kleur 29/3 in je agenda en stap met het LiSS in de optocht van Hart Boven Hard. Meer informatie over de parade? Klik hier.

 

Outreach
Dit jaar staat het thema ‘outreachend werk’ hoog op de agenda van het LiSS. Samen met Reach Out, het expertisecentrum voor outreachend werk, kunnen geïnteresseerden meedoen aan vormingen, praktijkkaders en intervisie. Meer info kan je krijgen bij het LiSS en Vlastrov.

 

Zwartbergse Zetjes
Er zijn heel wat dingen die je kan doen voor de buurt of voor andere buurtbewoners. In Zwartberg kan je hiermee Zetjes verdienen en uitgeven. Bij verschillende sociale organisaties in Zwartberg, zoals buurtwerk en straathoekwerk, krijg je Zetjes door te klussen. Je kan dan met je Zetjes activiteiten en handelaren betalen. Wil je meer weten? Het Zetjesloket van Stebo in de Zaveldriesstraat 31 is donderdag open van 13u tot 17u - debby.nivelle@stebo.be - 089 84 44 42.

 

Praha
Eind vorig jaar organiseerde de Tsjechische straathoekwerk associatie een internationaal seminarie in Praag. De werkvorm is er nog jong, en dus ook de ervaring met gevoelige onderwerpen zoals kindermisbruik, verwaarlozing of kinderen in een risicovolle situatie.
Straathoekwerkers van Mechelen en Ham, Vincent Detaeye en Steve Roten lichtten er de Vlaamse straathoekwerkmethodiek en -deontologie toe. Ze konden rekenen op veel lof over de stevig  onderbouwde werkvorm die wij hier kennen. Het was een heel interessante uitwisseling over internationale verschillen in methodiek, doelgroep, en ervaringen!

 stevekleiner.jpg

QUannabIZ
Zelftests rond cannabisgebruik, ze bestaan in allerlei vormen. Toch merkt het straathoekwerk dat deze testen vaak niet aanslaan of hun weg vinden tot bij de doelgroep. Daarom ontwikkelde het LiSS i.s.m. DRU-G, Stad Genk en het Veiligheidshuis een cannabis quiz met als titel ‘QUannabIZ’. Kleine krabloten om mee te nemen op straat om zo het onderwerp te bespreken met jongeren én hun juiste informatie mee te geven. Scratch, scratch, scratch!

quiz.jpg

Winterdagopvang
De Genkse winterdagopvang is toe aan de 3de editie.  Het huis in de Grotestraat is open van 11u tot 18u voor iedereen die in de koude wintermaanden op zoek is naar warmte, een tas soep of koffie en een babbel. Je kan er ook douchen en de was doen. De sportievelingen kunnen 1 maal per week mee gaan joggen. Er zijn vaste medewerkers van het CAW en het CAD aanwezig om de gasten op te vangen. De winterdagopvang sluit eind maart af met een lekkere BBQ.

 

winteropvangklein.jpg

Bevraging rond werk
Het Genkse straathoekwerk hoort van gasten dat het alsmaar moeilijker is om te voldoen aan de hoge eisen van de RVA, VDAB,….  Om te peilen naar inkomen, begeleiding en tewerkstelling, stelt het straathoekwerk samen met de Werkwinkel en de dienst Tewerkstelling een vragenlijst op.  De enquête is in een eerste fase voor de wijken Zwartberg, Sledderlo en Kolderbos. Tewerkstellingsinstanties krijgen hiervan achteraf een rapport.

 

Demos
12 maart organiseerde Demos in het provinciehuis een doorstartdag over 'lokale netwerken vrijetijdsparticipatie'. Ook dit jaar kan elke gemeente een afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede indienen.
Meer info vind je op de website van Demos.  

 

Straathoekwerk Lanaken
Gemeente Lanaken zet een straathoekwerkster in voor kwetsbare jongeren en andere mensen die nood hebben aan steun en een babbel. Sofie Lesuisse verkent sinds 16 maart de straten en pleinen in deze gemeente. Veel succes!

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail