LiSS nieuwsbrief juni

LiSS nieuwsbrief 3 / 2015

Ssst! Straathoekwerk in actie.

“Zo blij dat ge terug zijt, jong. Ik heb u echt gemist. Weet ge, die maanden dat ge weg waart, ik kon met niemand anders praten.” “Hoezo? Wat is er allemaal gebeurd dan?”
Dan volgt er een heel verhaal. De straathoekwerker luistert. En hoe meer hij luistert, hoe meer er verteld wordt.
Het straathoekwerk wil niet in de eerste plaats interveniëren, problemen oplossen. Het vertrekpunt is om aansluiting te zoeken bij het leven van mensen. Dit doe je in de eerste plaats door te luisteren, begrip te tonen. Door regelmatig bij de mensen aanwezig te zijn, ontstaat er een respectvolle relatie waarbinnen alles bespreekbaar is.  En luisterende stiltes horen daar nu eenmaal bij.


Job-barbecue

Een stagiaire van de Werkwinkel (Celina) en van het LiSS (Nina) hielden voor hun eindwerk een jongerenbevraging rond tewerkstelling, inkomen en begeleiding. Ze organiseerden hiervoor 3 buurtbarbecues in verschillende Zwartbergse wijken. De barbecues waren een succes en de jongeren maakten kennis met het onderzoek. Deelnemers aan de bevraging konden een ZET-je, een Zwartbergse munt verdienen en maakten kans op een duo cinematicket. Het leverde 3 namiddagen op met inspirerende, eerlijke en soms confronterende gesprekken, maar met vooral veel humor en positieve vibes. Smaakt naar meer!

PannaHam

De jeugddienst en het straathoekwerk organiseren in verschillende wijken een pannatornooi.
Meer lees je via deze link http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150609_01722156/recordopkomst-voor-panna-cup-boringwijk

Nieuwe collega Waterschei

Dimitri Driesen begon 4 mei als straathoekwerker in Waterschei als vervanger voor Wim Cooreman. Misschien is hij voor een aantal van jullie een oude bekende; Dimitri werkte een aantal jaren als straathoekwerker bij het CAD in Genk centrum. Wij wensen hem via deze weg veel succes!

De jeugd lui? Niet in Genk-Zuid!

Heel wat jongeren zitten vol energie voor de zomervakantie en zijn op zoek naar een vakantiejob om een centje bij te verdienen. Om hun in deze zoektocht te ondersteunen, sloegen enkele wijkpartners de handen in elkaar: de jobcoach, jeugdwelzijnswerk Gigos en het straathoekwerk organiseerden in de jeugdhuizen van Kolderbos en Sledderlo een infoavond. Jongeren konden vragen stellen, kregen nuttige tips en trics en stelden hun CV samen. Interimkantoren zijn ook betrokken partners en helpen de jongeren mee opvolgen.

Hopelijk vinden deze jongelui via dit proefproject een vakantiejob, zodat ze kunnen terugblikken op een actieve zomervakantie met veel extra zakgeld om welverdiend te spenderen!

Merci Tine!

Tine Seynaeve verlaat het Genkse straathoekwerkteam om nieuwe uitdagingen te zoeken. En die vond ze als opvoedster in Bethanië. Wij gaan haar aanstekelijke aanwezigheid (en haar liefde voor retrospullen) missen.  Bedankt Tine voor je inzet in de wijken Sledderlo en Kolderbos en natuurlijk heel veel plezier in je nieuwe job!

Teken de petitie Hart boven hard

De Vlaamse regering wil vanaf 2016 steden en gemeenten vrij laten om de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake o.a. jeugd – inbegrepen het jeugdwelzijnswerk –, onderwijsflankering, kinderarmoede al dan niet voor die beleidsdomeinen te gebruiken.
Door de afschaffing van de bestemming van de subsidies – de “oormerking” – af te schaffen, verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in jeugdwelzijnswerk, jeugdhuizen, bibliotheken, naschoolse kinderopvang,… Samen met alle andere lokale collectieve voorzieningen voor cultuur, jeugd, sport enz. komen ook de lokale werkingen met kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen op de tocht.

Onderteken daarom de petitie van Hart boven Hard!  http://www.hartbovenhard.be/lokale-voorzieningen-zijn-een-recht/

Niewww

Helemaal in een nieuwe zomerjas, klaar voor vele clicks en hits. Neem eens een kijkje op onze vernieuwde website www.liss.be

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail