Nieuwsbrief LiSS september

LiSS nieuwsbrief 3 / 2017

Nieuwsbrief september

Terugkomdag outreachend werk dinsdag 10 oktober

Dinsdag 10 oktober organiseert het LiSS een terugkom(namid)dag van 13u30 tot 17u voor mensen die de basiscursus outreachend werk volgden.
Meer informatie verneem je via liss@straathoekwerk.be

Nieuw geïntegreerd project dak- en thuislozen Noord-Limburg en Sint-Truiden

Sinds een aantal jaren komen er steeds meer signalen rond dak- en thuislozen van ‘kleinere’ gemeenten in het noorden van Limburg. Dak – en thuisloosheid is een fenomeen dat niet enkel meer voor komt in de grootsteden.
Neerpelt, Overpelt en Sint-Truiden willen hierin een voortrekkersrol spelen. Deze gemeenten maken tijd en middelen vrij om op een andere manier met deze kwetsbare mensen aan de slag gaan. 'Anders' betekent in deze context het inzetten van een multidisciplinair team (verschillende werkvormen uit diverse sectoren) en met het outreachend werken als rode draad. Het project dat het CAW Limburg coördineert staat in de startblokken. Het LiSS doet de coaching van de teams.

Nieuwe en minder nieuwe collega’s

Laura Cox startte op 7 augustus in Bree. Ze is halftijds medewerkster op de jeugddienst met als takenpakket o.a. de speelpleinwerking en outreachend werken met rondhangende jongeren. De andere helft werkt ze in de bibliotheek. Het LiSS ondersteunt Laura in het werken met rondhangers en wij wensen haar via deze weg alvast veel succes!

Joris Sijmons was gedurende een jaar straathoekwerker in Hasselt, maar is op zoek naar een andere uitdaging. We willen hem bedanken voor zijn enthousiaste inzet en gesmaakte aanwezigheid op het team!

Carmen Kessen begint in oktober als medewerker van de bibliotheek in Bilzen. We willen haar bedanken voor haar inzet gedurende 5 jaar naar de projecten rondhangende jongeren toe en binnen het straathoekwerkteam. We wensen haar veel succes met de nieuwe job!

Project positieve beeldvorming

Het LiSS kreeg subsidies via de projectoproep ‘Bruggenbouwers’ van Minister Gatz. Het project ‘Positieve beeldvorming’ wil tegengewicht bieden aan de vaak te negatieve berichtgeving in de media over rondhangende jongeren. Het LiSS coördineert dit project en werkt samen met Bilzen, Bree, Genk, Meeuwen-Gruitrode, Ham, Opglabbeek, Riemst, Tongeren en Sint-Truiden. De jongeren- en straathoekwerkers van deze gemeenten gaan op pad met jongeren uit diverse wijken.

Met foto’s en interviews brengen jongeren zichzelf letterlijk en op een positieve manier in beeld. Cultuurwerkplaats Villa Basta en jongerenwelzijnswerk Gigos staan in voor de creatieve ondersteuning. In het voorjaar 2018 is er een grote lancering van het project. Hou de website en de nieuwsbrief in de gaten voor updates!

Fusienieuws

Vanaf januari 2018 wordt het LiSS een onderdeel van CAW Limburg. In oktober plannen we een informatiemoment voor alle betrokken lokale besturen.

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail