Bree

In Bree is Laura Cox het aanspreekpunt voor jongeren vanuit de jeugddienst. Laura legt contacten met jongeren op straten en pleintjes in het centrum en in de wijken.

Een stuurgroep 'rondhangende jongeren' ondersteunt het project en volgt dit op. Een prettig gevolg van deze stuurgroep is een breed gedragen visie op rondhangende jongeren in de gemeente.

Je kan Laura bereiken via laura.cox(at)bree.be