visie op rondhangen

Rondhangen is toch de gewoonste zaak van de wereld, niet?
Het LiSS wil in eerste plaats rondhangen in beeld brengen als fenomeen, niet als probleem; als een normale vrijetijdsbesteding. Rondhangen als iets van alle tijden en leeftijden. Op die manier willen we schaven aan het heersende en veelal foute beeld dat bestaat van jongeren. Deze website wil geen vrijgeleide zijn voor rondhangende jongeren. We praten jongeren die effectief overlast veroorzaken niet goed, maar vragen om alles in perspectief te zien: niet alle Nederlanders zijn gierig en niet alle rondhangende jongeren vandalen.
Ten tweede willen we iedereen die met en voor jongeren werkt, stimuleren om niet alleen te praten over, maar ook zeker mét - rondhangende - jongeren.

Het uitgangspunt van het LiSS is RONDHANGEN IS EEN RECHT (voor iedereen)
De volgende 5 principes zijn essentieel om deze slogan te vertalen naar een win win-situatie voor jongeren, buurtbewoners en lokaal beleid:

  • Praat met jongeren, niet over jongeren.
  • Denk op lange termijn: een efficiënt lokaal beleid vraagt tijd.
  • Stel een personeelslid structureel vrij om aan veldwerk te doen en in dialoog te gaan met de gasten; enkele uren per week hebben al een positief effect.
  • Werken met jongeren = samenwerken met diverse actoren en partners: jeugddienst, veldwerker, lokaal beleidsverantwoordelijken en politie.
  • Creëer ontmoeting tussen jongeren, wijkbewoners – onder het motto ‘onbekend is onbemind’.