ons aanbod

De manier van werken en kijken bij outreachend werken is breed toepasbaar en bruikbaar binnen het sociale werkveld om de meest kwetsbaren in onze samenleving te ondersteunen.

Het LiSS biedt dan ook, in samenwerking met SAM vzw, een brede waaier aan ondersteuningsmogelijkheden

  • vorming voor - startende - basiswerkers
  • vorming voor leidinggevenden 
  • individuele coaching en teamcoaching bij het outreachend werken
  • procesbegeleiding voor organisaties die wensen te starten met outreachend werken
  • intervisies voor werkers 

 

Een vorming is altijd op maat van de aanvrager. Contacteer ons als je vragen hebt. 

Een overzicht van de vormingen vind je ook in de folder.pdf