nieuwsbrief LiSS

LiSS nieuwsbrief 7 / 2011


Straathoekwerk
    
Op 1 oktober start Silvie Loenders (10 jaar straathoekwerkster in Hasselt) op het LiSS. Silvie staat in voor de coaching en ondersteuning van de straathoekwerkprojecten en de werkers. Theo Christoffels is algemeen coördinator en Erik Vreven blijft het aanspreekpunt voor het thema rondhangende jongeren.


Annelies Holemans startte op 4 juli in Sint-Truiden als outreachend werkster vanuit CAW 't Verschil, afdeling JAC Sint-Truiden. Annelies krijgt vanuit het LiSS ondersteuning ifv haar veldwerk en maakt deel uit van het LiSS-team.  Annelies vliegt erin en de verwachtingen zijn hoog gespannen.

    Annelies Holemans

 

De stad Genk heeft middelen vrijgemaakt om in het najaar een 5de straathoekwerker aan te werven. Deze persoon zal werken in Waterschei en gecoacht worden door het LiSS.


Ondertussen meer dan 25 jaar geleden leerden we in Vlaanderen het straathoekwerk kennen via onze Noorderburen. En we zagen dat we er iets mee konden doen. Op 23 juni kwamen diezelfde Nederlanders (niet écht dezelfden natuurlijk) op het LiSS kijken hoe wij nu in Limburg het  straathoekwerk invullen en organiseren. En zij zagen dat het goed was. Op hun beurt willen zij nu van ons leren. Rare jongens, die Nederlanders!!
 

Patrick Reymen, straathoekwerker voor CAD/MSOC in Hasselt werkt vanaf 1 augustus voor CAW Sonar in de nieuwe thuislozenwerking. Zonder Patrick en Silvie wordt het voor velen een beetje eenzaam in Hasselt.   

In het najaar start Vlastrov ism met het LiSS met een specifiek aanbod voor outreachende werkers/werkingen. Onze eerste 3-daagse vorming zal doorgaan in december. Meer informatie en het programma volgt nog in de loop van september. Ondertussen kan u bij ons reeds terecht voor vragen op maat van uw dienst of organisatie.

 

'De wereld draait ook zonder mij! Straathoekwerk vertelt... ' Straathoekwerkers getuigen regelmatig over eenzame mensen. We vroegen 3 experten om een artikel te schrijven rond eenzaamheid vertrekkende vanuit een straatverhaal. Zij formuleerden hierbij ook enkele beleidsaanbevelingen met speciale aandacht voor het lokale niveau. Download  de publicatie rond eenzaamheid

 

 

 

Rondhangende jongeren                                                                           

Het zijn niet altijd de jongeren geweest. klik hier    

                                                                                                   

Op het LiSS ligt een schiterend draaiboek te wachten op geïnteresseerde gebruikers. Het draaiboek geeft stap voor stap aan hoe je op lokaal niveau een zicht kan krijgen op het fenomeen rondhangen in je gemeente. Het draaiboek resulteert in een aantal beleidsaanbevelingen waarmee je aan de slag kan op lokaal niveau om te werken met//voor/tegen rondhangende jongeren. Voor meer info kan je bellen of mailen naar het LiSS.  

                                                                                                       

 

Dat het thema 'rondhangende jongeren' leeft bewijst de studiedag van de hangman op 25 mei. ll. Deze studievoormiddag was zo snel volzet dat een 2de moment werd ingepland op 28.09. Maar ook deze studievoormiddag was in no time volzet. Voor de geïnteresseerden : het boek (een aanrader trouwens) 'de hangman : over jongeren in het straatbeeld' kan je bestellen bij politieia

       

 

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail